บอร์ดสำหรับ PJ ที่จัดรายการเพลงในช่วงนั้นเข้ามา Post Topic เพื่อให้ทางผู้ฟัง หรือ ผู้ใช้บริการเข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Topic ที่ทาง PJ ได้สร้างขึ้น